Poradnia leczenia bólu Lublin - leczenie bólu głowy, stawów

Poradnia Leczenia Bólu

LECZENIE BÓLU / KRĘGOSŁUPA / STAWÓW / GŁOWY

Poradnia leczenia bólu zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem pacjentów z dolegliwościami bólowymi w chorobach nowotworowych i nienowotworowych, a w szczególności:

 • narządu ruchu: zespoły bólowe kręgosłupa, stawów,
 • bóle w obrębie głowy i twarzy,
 • ból towarzyszący chorobom przewlekłym,
 • ból ostry i przewlekły po zabiegach operacyjnych,
 • ból nowotworowy.

Nasi lekarze specjaliści do Twojej dyspozycji

Naszą poradnię charakteryzuje wielokierunkowe leczenie pacjenta z bólem:

 • farmakoterapia – testy analizy farmakologicznej, określenie zapotrzebowania na leki opiodowe, wprowadzenie lub zmiana drogi podawania silnego opioidu, wprowadzenie do terapii adjuwantów, optymalizacja farmakoterapii;
 • techniki interwencyjne – blokady diagnostyczno-prognostyczne, terapeutyczne z wykorzystaniem USG, ustalenie wskazań do zabiegu neurodestrukcyjnego, zabiegi neurodestrukcyjne (np. termolezja), dokanałowe podawanie leków;
 • neuromodulacja (akupunktura, przezskórna elektrostymulacja);
 • rehabilitacja;
 • psychoterapia – medytacja, relaksacja, terapia poznawcza i behawioralna.

Celem wielokierunkowego podejścia do leczenia bólu jest:

 • Identyfikacja możliwie wszystkich problemów związanych z bólem.
 • Eliminowanie błędnie stosowanych leków, złego ich kojarzenia i wprowadzenie właściwej farmakoterapii.
 • Wprowadzenie programu odbudowy aktywności ruchowej.
 • W miarę możliwości eliminowanie niepotrzebnych zachowań bólowych.
 • Wskazanie kierunków i możliwości poprawy samopoczucia, nastroju, chęci współpracy i uzyskania większej niezależności.
 • Leczenie depresji.
 • Edukacja pacjenta, jego rodziny/opiekunów (fizjologiczne i psychologiczne aspekty bólu, rola bólu).
 • Ustalenie z pacjentem realistycznych możliwości i celów leczenia.
 • Ustalenie z pacjentem planu leczenia bólu.
 • Przywracanie aktywności społecznej, zawodowej (powrót do pracy).

Świadczenia na NFZ

 

-Rezonans magnetyczny

-Poradnia neurochirurgiczna

-Poradnia neurologiczna

-Poradnia lekarza rodzinnego

 

X